Gianluigi Costa Master Reiki Metodo:
Usui; Komyo Reiki; Japanese; Gendai; Karuna; Tibetano; Art.
Responsabile Didattico Nazionale A.I.RE

Sede Operativa: Palermo
Recapiti: 329.7223672
email: info@amoreiki.it
Sito: www.amoreiki.it